"Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w celu uruchomienia zakładu produkcyjnego w Spółce Smart Winter Sp.z o.o."

 

Beneficjent: Smart Winter Sp.z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II

„Gospodarka regionalnej szansy,

Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwetycji w MŚP"

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mcp.malopolska.pl

 

"Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w celu uniezależnienia się od podwykonawców i poszerzenia oferty spółki Smart Winter o nową usługę"

 

Beneficjent: Smart Winter Sp.z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II

„Gospodarka regionalnej szansy,

Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwetycji w MŚP"

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mcp.malopolska.pl