Data publikacji: 21.06.2017

 

 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie materiału hybrydowego do produkcji innowacyjnych artykułów z tworzyw sztucznych w firmie Smart Winter Sp. z o.o.planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badanie na rynek”, SMART WINTER Sp. z o.o. ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na nabycie 6 form wtryskowych.
Termin składania ofert: 24.07.2017 do godz. 10:00

Treść zapytania ofertowego (do pobrania)


Załącznik nr 1 Umowa o zachowaniu poufności (do pobrania )

Załącznik nr 3 Formularz oferty (do pobrania )


 

Data publikacji: 09.08.2017

 

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego nr 1/2017, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mega-Plast S.C. Bożena Krzywiec, Andrzej Bodziachowski, Jakub Krzywiec, Zuzanna Bodziachowska-Kluza.